ŞEKER FABRİKALARI


      K-Q-ISO-EN-9000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesine sahip; Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. bir İktisadi Devlet Teşekkülüdür. Pancardan şeker üreten ve bu sektörde yaklaşık olarak %30 paya sahip olan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. faaliyetlerini;
 • 15 Şeker Fabrikası,
 • 2 Alkol Fabrikası,
 • 2 Makina Fabrikası,
 • 1 Elektromekanik Aygıtlar Fabrikası,
 • 1 Tohum İşleme Fabrikası,
 • 1 Araştırma Enstitüsü
  ile sürdürmektedir.

        PANCAR TARIMININ ÜLKE EKONOMİSİNE DOLAYLI KATKILARI

        Pancar tarımı;

 • Toprakların fiziki yapılarının iyileşmesi ve biyolojik aktivitelerinin artmasına katkı sağlaması.
 • Yüksek oranda endüstriyel giderler (gübre, ilaç v.b.) kullanımı gerektirmesi,
 • Kendinden sonra ekilecek ürünlerde verim artışı sağlaması,
 • Baş, yaprak ve posasının nişasta değeri yüksek bir kaba yem olması,
 • Kırsal kesimde ayçiçeğine göre 4,4 kat, buğdaya göre 18 kat fazla istihdam oluşturması,
 • Mekanizasyon kullanımı açısından pancar tarımında buğdaydan 1,5 kat, ayçiçeğinden 1,9 kat daha fazla makina kullanımına olanak sağlaması

      Ülke tarımı ve sanayisinin gelişmesine önemli katkılar sağlamaktadır.


BİR HEKTAR ALANDAN ELDE EDİLEN PANCARIN BAŞ, YAPRAK VE KÜSPESİ HAYVAN YEMİ OLARAK DEĞERLENDİRİLDİĞİNDE YAKLAŞIK 300 KG CANLI HAYVAN AĞIRLIĞI ELDE EDİLMESİ MÜMKÜNDÜR.

PANCAR EKİLEN 1 DEKAR ALAN, 6 KİŞİNİN 1 YIL KULLANDIĞI KADAR OKSİJEN ÜRETİR (ORMANDAN 3 KAT FAZLA).

ŞEKER, TARIMA DAYALI SANAYİLER ARASINDA ALTERNATİF ÜRÜNLERE GÖRE DIŞ PAZAR DEĞERİ BAKIMINDAN ÇARPICI ÜSTÜNLÜĞE SAHİPTİR.

        TARIMA KATKISI

Türkşeker, çiftçi eğitiminde de önemli bir görevi üstlenerek yurt çapında kurduğu 150 den fazla bölge şefliği, 300 ün üstünde pancar alım merkezi aracılığı ile pancar yetiştirme döneminin her aşamasında çiftçi ile işbirliği halinde onlara modern tarım tekniklerini öğretmiş, böylece pancarın yanı sıra Türk tarımının öteki alanlarda da
bugünkü düzeye gelmesinde çok önemli katkılar sağlamıştır. Teknik bilgi aktarımı ve eğitimin yanı sıra pancar üreticisine her türlü tarım makine ekipmanı, kaliteli tohum, mücadele ilaçları gibi malzemenin temini açısından yardımcı olmakta, mali olanakları ölçüsünde ayni ve nakdi yardım sağlamaktadır.

Türkşeker, bilhassa Doğu Anadolu'da kurduğu fabrikalarla kırsal kesimde istihdam, iç göçün yavaşlatılması, bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması gibi sosyal işlevleri de yerine getirmektedir.

Her biri aynı zamanda birer küçük besici olan pancar üreticisine, istihkak olarak pancar posası verilerek, ülke hayvancılığının sürdürülmesine de katkıda bulunulmaktadır.

Şeker pancarı tarımı, birçok bakımdan alternatif ürünlere göre karşılaştırmalı üstünlüğe sahiptir. Pancar üretimi için ton başına yapılan harcama buğdaydan 3.7, ayçiçeğinden 7 kat daha düşüktür.

Buna karşın, birim alanda buğdaydan 3.3, ayçiçeğinden 2 kat daha fazla katma değer yaratmaktadır. Tarım ve sanayide yarattığı istihdam, alternatif ürünlerle kıyaslanmayacak büyüklüktedir. Hektarda çalışan işçi sayısı buğdaydan 18, ayçiçeğinden 4 kat daha fazladır. Sektörde, hane halkı düzeyinde 2.5 milyondan fazla insanımız pancar tarımı ve şeker üretiminden geçimini sağlamaktadır.

        YURTDIŞI YATIRIMLAR

Yıllardan beri kendi fabrikasını kendi kuran TÜRKŞEKER, sahip olduğu teknolojik birikimleri imalat olanaklarına katarak yurtdışında da anahtar teslimi şeker fabrikaları kurmaya başlamıştır.

Bu kapsamda 1996 yılında bir Türk inşaat firmasıyla konsorsiyum ortağı olarak yapımına başladığı; günde 3000 ton pancar işleme kapasitesine sahip Özbekistan Horezm Şeker Fabrikasını iki yılda tamamlayarak Cumhuriyetimizin 75. kuruluş yılı olan 1998'de işletmeye açmıştır. En son teknolojiye sahip fabrikanın makine ekipmanının tamamına yakını Şeker Şirketi'nin makine fabrikalarında imal edilmiş, yapımı tamamen Türk mühendis ve işçisi tara fından gerçekleştirilmiştir.

83 milyon 250 bin $ tutarındaki projede Türkşeker'in payı %,53.7'dir.

TÜRKŞEKER elemanları tarafından gerek tarım gerek işletmecilik konularında eğitilen Özbek elemanlar, fabrikayı başarılı bir şekilde çalıştırmaktadır.

 

İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ EDİNME LİNKLER İLETİŞİM
 

BAŞVURU FORMLARI

 1. Gerçek kişi
 2. Tüzel KişiTÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Mithatpaşa Caddesi No:14
06100 Yenişehir/ANKARA

Tel : (312) 458 55 00
Fax: (312) 458 58 00 - 01

Basın ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Müşavirlik
Tel : (312) 458 55 03
Taşra Teşkilatı

Copyright © 2017 Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.  Tüm Hakları Saklıdır..