İŞE ALMA PROSEDÜRLERİ


PERSONEL ALIMI

İŞÇİ ALIMI:
Teşekkülümüz halen özelleştirme kapsamında bulunduğundan, kanunen işe alınmaları gereken özürlü, eski hükümlü ve korunmaya muhtaç yetiştirme çocukları dışında daimi işçi kadrosu ile geçici iş pozisyonlarına açıktan atama yapılmamaktadır. Açıktan işçi ataması yapılması halinde ihtiyaçlar İş Kurumu kanalı ile karşılanacaktır.

MEMUR ALIMI :
Şirketimiz; Özelleştirme Yüksek Kurulunun 12.08.2008 tarih ve 2008/50 sayılı kararı ile Özelleştirme Programına alınmış olduğundan personel istihdamı yapılamamaktadır.


İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ EDİNME LİNKLER İLETİŞİM
 

BAŞVURU FORMLARI

  1. Gerçek kişi
  2. Tüzel KişiTÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Mithatpaşa Caddesi No:14
06100 Yenişehir/ANKARA

Tel : (312) 458 55 00
Fax: (312) 458 58 00 - 01

Basın ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Müşavirlik
Tel : (312) 458 55 03
Taşra Teşkilatı

Copyright © 2017 Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.  Tüm Hakları Saklıdır..