Fabrika Müdürleri 2016 - 2017 Kampanyası Değerlendirme Toplantısı


      Fabrika Müdürleri 2016 - 2017 Kampanyası Değerlendirme Toplantısı Sayın Genel Müdürümüz Ergin İÇENLİ'nin açılış konuşması ile başlamış bulunmaktadır. Üç gün sürecek olan toplantımızda 2016 yılı tarımsal faaliyetlerinin değerlendirilmesi, 2016 - 2017 kampanyası işletme giderlerinin tespiti, personel konuları, yatırımlar ve iyileştirme önerileri ele alınıp çözüm politikaları geliştirilecektir.