GELİR TABLOSU

 
Gelir Tablosu Yılını Seçiniz :

 Tutarı
A-BRÜT SATIŞLAR3.875.776.343,49
1-Yurt İçi Satışlar3.875.776.343,49
2-Yurt Dışı Satışlar0,00
3-Diğer Gelirler0,00
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)36.386,58
1-Satıştan İadeler (-)36.386,58
2-Satış İskontoları (-)0,00
3-Diğer İndirimler (-)0,00
C-NET SATIŞLAR3.875.739.956,91
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)3.681.121.306,89
1-Satılan Mamuller Maliyeti (-)3.680.026.142,42
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)3.694,32
3-Satılan Hizmet Maliyeti (-)0,00
4-Diğer Satışların Maliyeti (-)1.091.470,15
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI194.618.650,02
E-FAALİYET GİDERLERİ(-)259.595.900,20
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)15.293.078,12
2-Pazarlama,Satış ve Dağıtım Giderleri (-)65.861.802,46
3-Genel Yönetim Giderleri (-)178.441.019,62
-FAAALİYET KÂRI VEYA ZARARI-64.977.250,18
F-DİĞER OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR21.721.908,91
1-İştiraklerden Temettü Gelirleri0,00
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri0,00
3-Faiz Gelirleri1.459.617,02
4-Komisyon Gelirleri0,00
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar422.916,50
6-Menkul Kıymet Satış Kârları0,00
7-Kambiyo Kârları105.758,02
8-Reeskont Faiz Gelirleri0,00
9-Enflasyon Düzeltmesi Karları0,00
10-Diğer Olağan Gelir ve Kârlar19.733.617,37
G-DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)4.407.734,30
1-Komisyon Giderleri (-)0,00
2-Karşılık Giderleri (-)801.076,93
3-Menkul Kıymet Satış Zararları (-)0,00
4-Kambiyo Zararları (-)107.715,44
5-Reeskont Faiz Giderleri (-)0,00
6-Enflasyon Düzeltmesi Zararları (-)0,00
7-Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)3.498.941,93
F-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)159.669.689,12
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)159.669.689,12
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)0,00
-OLAĞAN KÂR VEYA ZARAR-207.332.764,69
I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR52.652.580,01
1-Önceki Dönem Gelir ve Kârları840.927,73
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Kârlar51.811.652,28
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)103.455.689,90
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)13.429.329,88
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)76.875.186,83
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)13.151.173,19
-DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI-258.135.874,58
K-D.KÂRI VERGİ VE DİĞ.YASAL YÜK.KARŞILIK.(-)0,00
-DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI-258.135.874,58
 
İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ EDİNME LİNKLER İLETİŞİM
 

BAŞVURU FORMLARI

  1. Gerçek kişi
  2. Tüzel KişiTÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Mithatpaşa Caddesi No:14
06100 Yenişehir/ANKARA

Tel : (312) 458 55 00
Fax: (312) 458 58 00 - 01

Basın ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Müşavirlik
Tel : (312) 458 55 03
Taşra Teşkilatı

Copyright © 2017 Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.  Tüm Hakları Saklıdır..