TÜZEL KİŞİ BAŞVURU FORMU

Tüzel Kişiler İçin
Bilgi Edindirme Kanunu İletişim
Formu

54.144.39.205 IP no'lu başvuru sahibi,
 (* ) işaretli alanların doldurulması zorunludur. 
 
* Tüzel Kişinin Ünvanı : 
* Yetkili Kişinin Adı Soyadı : 
* Tüzel Kişinin Adresi : 
* Yetkili Kişinin TC Kimlik No'su : 
Başvuruya Hangi Yolla Cevap     İstiyorsunuz : 
Yetkili Kişinin E-Posta Adresi : 

4982 sayılı Bilgi Edindirme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi veya belgeler aşağıda belirtilmiştir. Gereğini arz ederim.
 
 * İstenilen Bilgi veya Belgeler :