ÜYESİ OLUNAN KURULUŞLAR


Ulusal Kuruluşlar

Kuruluş Adı Üyelik Koşulları İnternet Siteleri
Ankara Ticaret Odası 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunun 24 üncü ve 25 inci maddeleri, 5590 sayılı Kanuna 3452 sayılı Kanun ile değişik 25 inci ve 26 ncı maddesi gereğince; odaya kayıt ücreti ve yıllık üyelik aidatı (iki taksit) ödenmesi. www.atonet.org.tr
Ankara Sanayi Odası 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunun 24 üncü ve 25 inci maddeleri, 5590 sayılı Kanuna 3452 sayılı Kanun ile değişik 25 inci ve 26 ncı maddesi gereğince; odaya kayıt ücreti ve yıllık üyelik aidatı (iki taksit) ödenmesi. www.aso.org.tr
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Milli Mal Numaralandırma Merkezi
Yetkili imalatçı numarası alınıp kullanılması ve tescil edilmiş olması, TOBB Global Standartlar Merkezine üye olunması,Yıllık üyelik aidatının ödenmesi www.tobb.org.tr
Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı
OrtaAnadolu İhracatciları Birliği
İhracat Yönetmeliği gereği ihracatçı vasfına sahip olunmasını teminen İhracatçı Birliklerine üye olma zorunluluğu (6/6/2006 tarih, 26130 sayılı Resmi Gazete'de yeniden belirlenmiştir). İhracatçı Birliklerine yıllık aidat 14/08/1993 tarih, 21668 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan iracatçı Birlikleri Yönetmeliğinin 22 nci maddesi b fıkrasına göre ödenmektedir. www.oaib.gov.tr
Milli Prodüktivite Merkezi 580 sayılı Kanunun 13 üncü madddesinin c fıkrası gereği; yıllık üyelik aidatının (iki taksitte) ödenmesi. www.mpm.org.tr
Türk Standartları Enstitüsü 132 sayılı Kanun gereği; yıllık bilanço karının %0,1 oranında yıllık aidatın ödenmesi.  www.tse.org.tr
Afyon Ticaret ve Sanayi Odası 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunun 24 üncü ve 25 inci maddeleri, 5590 sayılı Kanuna 3452 sayılı Kanun ile değişik 25 inci ve 26 ncı maddesi gereğince; odaya kayıt ücreti ve yıllık üyelik aidatı (iki taksit) ödenmesi. www.atonet.org.tr
Eskisehir Sanayi Odası 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunun 24 üncü ve 25 inci maddeleri, 5590 sayılı Kanuna 3452 sayılı Kanun ile değişik 25 inci ve 26 ncı maddesi gereğince; odaya kayıt ücreti ve yıllık üyelik aidatı (iki taksit) ödenmesi. www.eso.org.tr
Erzincan Sanayi ve Ticaret Odası 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunun 24 üncü ve 25 inci maddeleri, 5590 sayılı Kanuna 3452 sayılı Kanun ile değişik 25 inci ve 26 ncı maddesi gereğince; odaya kayıt ücreti ve yıllık üyelik aidatı (iki taksit) ödenmesi. www.erzincantso.org.tr
Turhal Sanayi ve Ticaret Odası 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunun 24 üncü ve 25 inci maddeleri, 5590 sayılı Kanuna 3452 sayılı Kanun ile değişik 25 inci ve 26 ncı maddesi gereğince; odaya kayıt ücreti ve yıllık üyelik aidatı (iki taksit) ödenmesi. www.turhaltso.org.tr
Ankara Makina İmalatcıları Birliği Makine ve tesis imalatı yapılması ve yıllık üyelik aidatının ödenmesi. www.mib.org.tr
Dünya Enerji Konseyi
Türk Milli Komitesi
Enerji alanında faaliyette bulunma, Üyelik için Yönetim Kurulu Kararının olması, Yıllık üyelik aidatının ödenmesi. www.dektmk.org.tr
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu(EPDK) Otoprodüktör Lisans Üyeliği. Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi tarafından sağlanan şifre ile;

www.teias.gov.tr

Türkiye Şeker Sanayi İşverenleri Sendikası Türkiye Şeker Sanayii İşverenleri Sendikası Ana Tüzüğünün 38 inci maddesi gereği yıllık üyelik aidatının ödenmesi.  


Uluslar Arası Kuruluşlar

Kuruluş Adı Üyelik Koşulları İnternet Siteleri
Rafine Şeker Birliği     (The Refined Sugar Association) Rafine şeker veya diğer beyaz şeker türleri ile ilgili olarak en az iki yıl düzenli faaliyet gösteren şirket ve kuruluşlar üye olabilmektedir. www.sugarassociation.
co.uk
IIRB (International Institute for Beet Research -  Uluslararası Şeker Pancarı Araştırma Enstitüsü) Ülkelerin bedeli ödenen şeker pancarı miktarı ile üye sayısına bağlı olarak yıllık belirlenen üyelik aidatının ödenmesi. www.iirb.org
CITS (Commission Internationale Technique de Sucrerie - Şeker Teknolojisi Uluslararası Komisyonu) 4 yılda bir üyelik aidatının ödenmesi. www.cits-sugar.org
ICUMSA (International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis - Tekdüzen Şeker Analiz Metotları Uluslararası Komisyonu) 4 yılda bir üyelik aidatının ödenmesi. www.icumsa.org
ISO (International Sugar Organization- Uluslararası Şeker Örgütü 1992 Uluslararası Şeker Anlaşmasının 25 ve 26 ıncı maddesi gereği yıllık üyelik aidatının ödenmesi.(19/08/1997 tarih, 97/9842 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile üye olunmuştur.) www.isosugar.org

İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ EDİNME LİNKLER İLETİŞİM
 

BAŞVURU FORMLARI

  1. Gerçek kişi
  2. Tüzel KişiTÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Mithatpaşa Caddesi No:14
06100 Yenişehir/ANKARA

Tel : (312) 458 55 00
Fax: (312) 458 58 00 - 01

Basın ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Müşavirlik
Tel : (312) 458 55 03
Taşra Teşkilatı

Copyright © 2017 Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.  Tüm Hakları Saklıdır..