ULUSLARARASI FAALİYETLER


  • Avrupa Birliğine uyum süreci ve Avrupa Birliği Şeker Reformu ile uygulamaya konulan şeker ile ilgili yeni düzenlemelerin Ülkemiz Şeker Sektörüne ve Teşekkülümüze muhtemel etkileri çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapılmakta, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) yükümlülüklerimiz ve bu kapsamda sürdürülen İleri Tarım Müzakerelerinde şeker konusunda ülkemizce üstlenilecek taahhütlere esas teşkil etmek üzere yapılan çalışma ve toplantılara katılım sağlanmaktadır.
  • Uluslararası taahhütlerimiz gereği AB ve bazı Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkeleriyle tercihli tarım anlaşmaları çerçevesinde karşılıklı olarak ticaretin geliştirilmesine Teşekkülümüz de Şeker konusunda katkıda bulunmaktadır.
  • Türkşeker tarafından 1994 yılından beri Nahçıvan Özerk Cumhuriyetinin ekonomik kalkınmasına yardımcı olmak üzere pancar ekimi yaptırılması, üretilen pancarın fabrikalarımızda (Ağrı Şeker Fabrikasında) işlenmesi ve karşılığında bu ülkeye şeker verilmesi uygulaması sürdürülmektedir.
  • TÜRKŞEKER bünyesinde bulunan 5 makine fabrikası ve Elektromekanik Aygıtlar Fabrikası komple bir şeker fabrikasının fiziki bazda % 98'ini yerli imal edebilme imkanı ve kapasitesine sahiptir. Ulaşılan bilgi birikimi ile yurt dışında; 3000 ton/gün pancar işleme kapasiteli Özbekistan Horezm Şeker Fabrikasının anahtar teslimi yapımı gerçekleştirilmiştir.

 

       

       ISO( Uluslararası Şeker Örgütü)

      Dünya Ticaret Örgütü çerçevesindeki yükümlülüklerimiz ve Avrupa Birliği ile imzalanan Gümrük Birliği'nin ardından dünya piyasasının yakından takibi, uluslararası girişimlerin ve şeker politikalarının oluşturulmasına katkıda bulunularak ülke menfaatleri doğrultusunda yönlendirilmesi, şeker dış ticaretinde ortaya çıkabilecek gelişmelerin daha yakından izlenebilmesi amacıyla Uluslararası Şeker Örgütüne üyeliğimiz gerekli görülmüştür.
      Bakanlar Kurulu'nun 19/08/1997 tarihli kararı ile Türkiye'nin Uluslararası Şeker Örgütüne üyeliğini teminen 1992 Uluslararası Şeker Anlaşması'na katılması kabul edilmiş, 21/01/1998 tarihinde ISO'ya üyeliğimiz kesinleşmiştir.
      Amacı, Dünya şeker meseleleri ve ilgili problemler bağlamında uluslararası genişletilmiş işbirliği sağlamak, şeker ve dünya şeker ekonomisini geliştirme yolları üzerindeki Hükümetlerarası istişareler için bir forum sağlamak, Dünya şeker ve diğer tatlandırıcılar piyasası hakkında bilgi toplamak ve bu bilgileri temin etmek suretiyle ticareti kolaylaştırmak ve artan şeker talebini teşvik etmektir.

       

       

        IIRB (International Institute for Beet Research - Uluslararası Şeker Pancarı Araştırma Enstitüsü)

      1931 yılında kurulan, II. Dünya savaşından sonra 1947 yılında yeniden yapılanan ve 1952 yılında Belçika'da resmi olarak faaliyete başlayan, 27 ülkenin üye olduğu bu kuruluşa Türkiye 1956 yılında üye olmuştur. Amacı, genel olarak pancar üretiminde çalışmalar yapmak ve yapılan araştırmaları geliştirmek, pancar üretiminde etkinliği artırmak için çalışan uzman ve bilim adamlarının toplantılara katılmasını organize etmek, yeni buluşları, işlemleri ve metotları konuyla ilgilenenlerin bilgisine sunmak, uluslararası önemi olan özel problemlerle ilgili ulusal ve uluslararası organizasyonları direkt veya dolaylı olarak koordine etmek ve uluslararası organizasyonları teşvik etmektir.

       

         CITS (Commission Internationale Technique de Sucrerie - Şeker Teknolojisi Uluslararası Komisyonu)

      1949 yılında kurulan, 28 ülkenin üye olduğu bu komisyona Türkiye 1963'te üye olmuştur. Amacı, şeker sanayine ilişkin teknik konuların araştırılması, uygulanması ve uygulamada karşılaşılan problemlerin tartışılması, yeniliklerin ve teknik bilgilerin üyeler arasında paylaşılmasıdır. Komisyon toplantıları 4 yılda bir, ara toplantılar ise 2 yılda bir yapılmaktadır.

       

        ICUMSA (Internationa        ICUMSA (International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis - Tekdüzen Şeker Analiz Metotları Uluslararası Komisyonu)

      1897 yılında kurulan, 33 ülkenin üye olduğu bu komisyona Türkiye 1962’ de üye olmuştur. Amacı, şeker sanayine ilişkin analiz metotları için Uluslararası düzeyde birlik sağlamak, şeker analizleri ile ilgili çalışmaların ve araştırmaların yapılmasını sağlamak ve desteklemek, bilgi alışverişini sağlamak, tekdüzen şeker analiz metotları üzerinde karar vermek ve yayınlamaktır. Kuruluşun toplantıları 4 yılda bir, ara toplantılar ise 2 yılda bir yapılmaktadır.

 

İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ EDİNME LİNKLER İLETİŞİM
 

BAŞVURU FORMLARI

  1. Gerçek kişi
  2. Tüzel KişiTÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Mithatpaşa Caddesi No:14
06100 Yenişehir/ANKARA

Tel : (312) 458 55 00
Fax: (312) 458 58 00 - 01

Basın ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Müşavirlik
Tel : (312) 458 55 03
Taşra Teşkilatı

Copyright © 2017 Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.  Tüm Hakları Saklıdır..