TOHUM İŞLEME FABRİKASI

 

KURULUŞ:
Tohum İşleme Fabrikası, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğüne bağlı bir fabrikadır. Kuruluş çalışmalarına 1974 yılında başlanmış, 1976 yılı sonbaharında fabrika işletmeye açılmıştır.
Ş
eker pancarı tarımında işçi ve işçilik ihtiyacının belirli bir oranda azalması ve günümüz tarım tekniğine uygun pancar ekiminin yaptırılabilmesi amacıyla kurulmuştur.
Tohum İşleme fabrikasının yaptığı,istenilen büyüklük,biçim ve kalitede hassas mibzerlerle güvenle ekilebilir Genetik Monogerm2  tohumlar ile seyreltme ve tekleme işçiliğini askeriye indirmek.
B
u gayeyle üretilip temizlendikten sonra fabrikamıza gelen genetik monogerm ham tohumları işleyerek ilaçlanmış ve paketlemiş şekilde Şeker Fabrikalarına gönderilmektedir.
İ
şlenip üretilecek tohumların, cins ve miktarları yıllık programlar dahilinde Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünce tespit edilmekte ve fabrikamıza verilmektedir. Tohum işleme fabrikasıda bu programın uygulanması için gerekli bütün tedbirleri alarak üretimini gerçekleştirmektedir. Fabrika şimdilik Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. nin tohum ihtiyacını karşılamaktadır. Bu tohumları dış pazarların istediği nitelikte  işleyip ihraç edilebilecek kapasite ve imkana sahiptir. 

KAPASİTE 
1.        950-1050 kg /saat,7500-8000 ton /yıl ham tohum işleyip;
2.        340-400 Kg /saat, 1400-1800 ton /yıl genetik monogerm tohum üretilir.