SANAYİMİZİN SENDİKALAŞMA SÜRECİ VE TOPLU SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA KISA TARİHÇE

      Şeker Sanayinde ilk işçi sendikalaşması 1953 yılında başlamış, 4.2.1963 tarihinde ise Türkiye Şeker Sanayi İşçileri Sendikası (Şeker-İş) kurulmuştur. Şeker-İş Sendikası, 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 60. maddesi, 5. sırada yer alan Gıda İşkolunda faaliyet yapmaktadır.
      Yetkili sendika olarak yukarıda belirtilen tarihten itibaren, Şeker-İş Sendikası ile toplam 25 Toplu İş Sözleşmesi imzalanmıştır.
      Dönem ve kapsadığı süreler itibariyle bu Toplu İş Sözleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. 

Dönemi Kapsadığı Süre
1 1964-1966
2 1966-1968
3 1968-1970
4 1970-1972
5 1972-1974
6 1974-1976
7 1976-1978
8 1978-1980
9 1980-1983
10 1983-1985
11 1985-1987
12 1987-1989
13 1989-1991
14 1991-1993
15 1993-1995
16 1995-1997
17 1997-1999
18 1999-2001
19 2001-2003
20 2003-2005
21 2005-2007
22 2007-2009
23 2009-2011
24 2011-2013
25 2013-2015

     
     25.Dönem Toplu İş Sözleşmesi Metni

     25.Dönem Toplu İş Sözleşmesi Ek Cetveller