ŞEKER ENSTİTÜSÜTEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR MÜDÜRLÜĞÜ

     

      Şeker Enstitüsü Teknolojik Araştırmalar Müdürlüğü'nün temel görevi, bilimsel araştırma, pancardan şeker üretim prosesindeki üretim tekniklerinin dünyadaki gelişiminin takip etmek ve işletmelerimize uygulanmasını sağlamaktır. Ayrıca şeker üretim prosesi basamaklarındaki aksaklıkların belirlenmesi ve çözümlenmesi, yüksek verim ve kalite ile işletme ekonomisi sağlanması, bu amaca uygun teknolojik gelişmelerle, tesis modernizasyonu ve otomasyonu koşullarının araştırılması, incelenmesi ile teknik yardım ve eğitim çalışmaları yapmaktır. Teknolojik Araştırmalar Müdürlüğüne aşağıdaki şubeler bağlıdır. 

ANALİTİK ŞUBESİ
      Şeker fabrikasyonu ve üretilen ürünlerin kalite kontrolünde kullanılacak fiziksel, kimyasal analiz ve değerlendirme yöntemlerini araştırır, uluslararası düzeyde geliştirir ve tek düzen hale getirerek fabrikalarda uygulanmasını sağlar. Ayrıca fabrikalarda çıkan problemlerin çözümüne ilişkin inceleme ve araştırma yaparak çözüm önerilerinde bulunur. Merkez Laboratuvarı olarak ürün, yan ürün, ihraç ve ithal ürünlerin kalite kontrol analizlerini yapar. İşletme malzemeleri ile diğer yardımcı maddelerin temini ve kontrolünde Genel Müdürlüğümüz ve fabrikalarımıza önerilerde bulunur ve danışmanlık yapar.

BİYOTEKNOLOJİ VE ÇEVRE SORUNLARI ŞUBESİ
      Şeker fabrikalarında, silolarda ve fabrikasyonda mikrobiyolojik faaliyet yüzünden meydana gelen şeker kayıplarını önleyici çalışmalar ile şeker ve melasın mikrobiyolojik analizlerini yaparak önerilerde bulunur. Fabrikalarda su ekonomisi ve atık suların arıtımına yönelik araştırma ve uygulama çalışmalarını yürütür, Genel Müdürlüğümüz ve fabrikalara tavsiyelerde bulunur. Şeker fabrikasyonundaki taze su kullanımının azaltılması, su çevrimlerinin artırılması ve bu sayede fabrika atık sularının azaltılması için yapılan çalışmalar ile fabrikalarımızda rutin olarak su ve atık su analizleri, baca gazı emisyonlarının ölçülmesini yapar.

ENERJİ EKONOMİSİ VE KOROZYON ŞUBESİ
      Fabrikasyonda enerji ekonomisi için buhar kazanları ve türbinlerin verimli çalışmalarını, fabrikaların buhar şemalarını ve tesislerini inceleyerek araştırmalar yapar, tavsiyelerde bulunur. Şeker fabrikasyonunda karşılaşılan korozyon sorunlarını araştırır, türlerini saptar, giderilmesi için gerekli önlemlerin alınmasında ve uygun malzemenin seçiminde Genel Müdürlüğe ve fabrikalara tavsiyelerde bulunur.

FABRİKA EKİPMANLARI VE ÜRÜN DEĞERLENDİRME ŞUBESİ
      Fabrika alet ve ekipmanları konusunda çalışmalar yaparak bunları tasarlamak, test etmek, mevcut ekipmanları daha verimli çalıştırmak için modifiye etmek, piyasaya yeni sürülen fabrika ekipmanlarını prosese adapte etmektir. Ayrıca, fabrikalarımızda üretilen ürün ve yan ürünlerin alternatif kullanım alanlarını araştırmaktır.

     

FABRİKASYON TEKNİĞİ ŞUBESİ
      Şeker fabrikasyonu ile ilgili metot, araç ve tesisleri inceler, bunlarla ilgili olarak laboratuvar, pilot tesis veya fabrikalarda denemeler yapar, daha kaliteli ve ekonomik şeker üretme olanakları ile fabrikasyon sorunlarını inceler, araştırır, çözüm önerilerinde bulunur.İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ EDİNME LİNKLER İLETİŞİM
 

BAŞVURU FORMLARI

  1. Gerçek kişi
  2. Tüzel KişiTÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Mithatpaşa Caddesi No:14
06100 Yenişehir/ANKARA

Tel : (312) 458 55 00
Fax: (312) 458 58 00 - 01

Basın ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Müşavirlik
Tel : (312) 458 55 03
Taşra Teşkilatı

Copyright © 2017 Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.  Tüm Hakları Saklıdır..