ŞEKER ENSTİTÜSÜTARIMSAL ARAŞTIRMALAR MÜDÜRLÜĞÜ


     

      Şeker Enstitüsü Tarımsal Araştırmalar Müdürlüğü'nün temel görevi, şeker sanayiinin faaliyet alanına giren başta pancar olmak üzere diğer bitkilerin tarımında yeterli ve kaliteli üretimin yapılabilmesi için gerekli bilimsel araştırma, inceleme, teknik yardım ve eğitim çalışmalarını yapmaktır. Bu çalışmalar öncelikle şeker sanayiinin ihtiyaçlarına cevap verecek özellikte ve uygulamaya yönelik geliştirme çalışmalarıdır.Tarımsal Araştırmalar Müdürlüğüne aşağıdaki şubeler bağlıdır.

AGRONOMİ ŞUBESİ
      Tarla hazırlığından, pancarın fabrikalara teslimine kadar verim ve kalite üzerinde etkili olabilecek ve bitki yetiştirme ile doğrudan ilgili olarak; ekim, bakım, münavebe ve silolama, ayrıca çeşitli iklim ve toprak şartları ile bölge özelliklerine göre su ihtiyacı, en uygun sulama metodu, zamanı, miktarı ve aralığı konularında her türlü araştırma, deneme ve uygulama çalışmaları yapar.

BİTKİ BESLEME VE TOPRAK ŞUBESİ
      Şeker pancarı ekim ve deneme alanlarından alınan toprak, bitki ve su örneklerinin analizlerini yapar ve gübreleme tavsiyesinde bulunur. Gübrelemede en yüksek randımanı sağlamak için, pancarın verim ve kalitesi ile ilgili gübre çeşit, doz, verilme zamanı ve şekli ile ilgili denemeler yapar. Şeker Sanayii tarafından kullanılacak veya satın alınacak kimyevi gübre çeşitlerini belirler, alınan gübrelerin kalite kontrollerini ve analizlerini yapar.   

     

BİTKİ ISLAH ŞUBESİ

      Temel görevi; ülkemiz şartlarına uygun şeker pancarı çeşitlerinin ıslahı olup bu amaçla araştırma ve uygulama çalışmaları yapar. Ekilecek çeşitlerin seçiminde ve Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. nin tohum politikasının oluşturulmasında aktif görev alır.

DENEME VE İSTATİSTİK ŞUBESİ
      Tarımsal Araştırmalar Müdürlüğü şubelerince yapılacak tarla denemelerine ait projelerin hazırlanmasında, deneme tekniği konularında gerekli bilgi yardımında bulunur. Deneme parsellerinden elde edilen pancarın işlenmesi, numune alınması, bu numunelerin kalite analizlerini yapar. Analiz sonuçlarının istatistiki değerlendirmesini yaparak ilgili araştırıcı personele iletir. Ayrıca pancar fiyatının tesbitine esas olacak ziraat bölge şefliklerince doldurulan şeker pancarı ve diğer ürünlere ait maliyet etütlerinin kontrol, kodlama ve değerlendirmesini yaparak sonuçları Genel Müdürlüğümüze sunar.

ENTOMOLOJİ ŞUBESİ
      Öncelikle şeker pancarı olmak üzere, çalışma konularına giren diğer bitkilere de zarar veren böcekleri teşhis eder; çıkış ve zarar dönemlerini belirler, yayılma alanlarını, yoğunluğunu ve zarar derecesini tespit için gerekli çalışmaları yapar. En etkili ve ekonomik mücadele metot ve zamanlarını tespit eder. Ziraat bölge şefliklerince uygulanan mücadele organizasyonunu, erken teşhis ve uyarı ile yönlendirir.

FİTOPOTOLOJİ ŞUBESİ
      Şeker pancarı ve çalışma konularına giren diğer kültür bitkilerinde görülen hastalık ve yabancı otları teşhis eder, çıkış ve zarar dönemlerini belirler, yayılma alanları, yoğunluk ve zarar dereceleri ile kontrol yöntemlerini araştırır ve alınacak kültürel önlemlerle birlikte, en etkili ve en ekonomik kimyasal kontrol yöntemlerini tespit eder, uygulamaya yönelik tavsiyelerde bulunur.

TARIMSAL MEKANİZASYON ŞUBESİ
      Şeker pancarı ve ilgi alanlarına giren diğer ürünlerin yetiştirilmesinde, ülke şartlarına en uygun alet ve makina tiplerinin tespiti ve geliştirilmesi, uygun görülen alet ve makinaların projelendirilmesi, imalatı, tesellümü ve yedek parça ikmali ile bu konularda araştırmalar yapar.   

      İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ EDİNME LİNKLER İLETİŞİM
 

BAŞVURU FORMLARI

  1. Gerçek kişi
  2. Tüzel KişiTÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Mithatpaşa Caddesi No:14
06100 Yenişehir/ANKARA

Tel : (312) 458 55 00
Fax: (312) 458 58 00 - 01

Basın ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Müşavirlik
Tel : (312) 458 55 03
Taşra Teşkilatı

Copyright © 2017 Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.  Tüm Hakları Saklıdır..