ŞEKER ENSTİTÜSÜGÖREVLER

* Türkiye'de şeker üretimi ile ilgili olarak; Şeker Sanayiinin tarımsal ve teknolojik sorunlarına çözüm yolları aramak için uygulamalı araştırma, geliştirme çalışmaları ve gerektiğinde temel araştırmalar yapmak,

* Şeker pancarı tarımında kullanılan tohum, gübre, tarımsal ilaç, tarım alet ve makinaları ile Şeker Sanayinde üretilen şeker, melas, alkol analizleri için referans merkezi olarak görev yapmak,

* Yurtiçinde üniversiteler, sanayi ve diğer araştırma kuruluşları ile işbirliği yaparak ortak projeler yürütmek. Yurtiçi ve yurtdışında yapılan araştırmaların sonuçlarını değerlendirerek yapılacak çalışmaları yönlendirmek, T.Ş.F.A.Ş. yürütme organlarına iletmek, bu organlarla işbirliği yaparak araştırma sonuçlarının uygulamaya konulmasını sağlamak,

* Dünya şeker sanayiindeki tarımsal ve teknolojik gelişmeleri izlemek, bu amaçla şeker üreticisi ülkelerin oluşturduğu uluslararası araştırma kuruluşlarına üye olmak ve ortak çalışmalar yapmak,

* Enstitü araştırıcı uzman ve teknik elemanlarının konularında yetişmeleri için üniversitelerde master, doktora gibi akademik kariyer yapmalarını teşvik etmek,

* Enstitü'nün araştırmacı ve teknik personelini eğitmek ve sanayimizde çalışan teknik personelinin eğitiminde görev almak,

* Enstitünün çalışma alanlarına giren konularda ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, sempozyum, kongre, konferans gibi bilimsel toplantılar düzenlemek, yayınlar yapmak, konusuyla ilgili üyesi olduğu uluslararası kuruluşlarda Türkiye'yi temsil etmek,

* Şeker pancarı tarımı ve şeker teknolojisi alanlarında danışmanlık yapmak,

* Genel Müdürlük tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır.İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ EDİNME LİNKLER İLETİŞİM
 

BAŞVURU FORMLARI

  1. Gerçek kişi
  2. Tüzel KişiTÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Mithatpaşa Caddesi No:14
06100 Yenişehir/ANKARA

Tel : (312) 458 55 00
Fax: (312) 458 58 00 - 01

Basın ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Müşavirlik
Tel : (312) 458 55 03
Taşra Teşkilatı

Copyright © 2017 Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.  Tüm Hakları Saklıdır..