ŞEKER ENSTİTÜSÜARGE ÇALIŞMALARI

* Tarımsal Araştırmalar Müdürlüğüne bağlı Şubelerce; Şeker pancarı ekim alanlarında ekilecek şeker pancarı çeşitlerini seçebilmek amacıyla 2006 yılında da, Cercospora ve Rhizomania'ya dayanıklı çeşitlerle Çarşamba, Karacabey, Çorum, Sivrihisar ve Ilgın'da çiftçi tarlalarında ve Konya, Eskişehir ve Hasankale Deneme istasyonlarında verim kontrol denemeleri yapılmıştır. Deneme sonuçlarına göre 2007 yılı ekimlerinde kullanılacak Cercospora ve Rhizomania'ya dayanıklı çeşitler belirlenmiştir. Bu denemeler aynı zamanda Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'na tescil için başvurulan çeşitlerin Resmi Tescil denemesi olarak yürütülmüştür.

* "Şeker Pancarı Tarımında Ekilen Çeşitlerin Farklı Partilerine ait Tohumların Tarla İntaş Gücünün Tespiti" ve "Şeker Pancarı Çeşitlerinin (Cercospora ve Rhizomania) Pancar Verim ve Kalitesi Üzerine Etkileri" konulu araştırmalara 2006 yılında devam edilmiştir.

* Genetik monogerm hibrid şeker pancarı çeşit ıslahı çalışmaları çerçevesinde, elde edilen genetik monogerm hatlardan anaç pancar seleksiyonu, kenevir izolasyonunda tohum üretimleri ve melezlemeler, familyalarda O-tip bitki testi yapılmış, bunlardan fide üretilmiş ve genetik monogerm familyalar ve melezleri verim kontrol denemelerine alınmıştır. Multigerm tetraploid ve diploid tozlayıcılar ıslah etmek amacıyla melezlemeler yapılmış, seçilen bitkiler kenevir izolasyonunda erkek kısırlarla melezlenerek tohum üretilmiştir.

* Çeşit geliştirme çalışmalarına devam edilmiştir. Çift toleranslı (Rhizomania ve Cercospora hastalıklarına) monogerm şeker pancarı popülasyonu geliştirme çalışmaları yürütülmüştür. Pancar kist nematoduna dayanıklılık çalışmalarına devam edilmiştir.

* "Turhal Şeker Fabrikası Pancar Ekim Alanlarında Yetiştirilen Şeker Pancarının Beslenme Sorunlarının Belirlenmesi", "Organik Şeker Pancarı ve Şeker Üretimi", "Rutin Toprak Analiz Metotlarının Kontrol Adaptasyon ve Modifikasyonu", "Şeker ve Alkol Fabrikaları Atık ve Yan Ürünlerinin(melas, Şlempe, yaş pancar posası, filtre çamuru) Geleneksel ve Organik Tarımda Kullanabilme İmkanlarının İncelenmesi" ve "Değişik Bileşimlerdeki Azotlu Gübrelerin ve Farklı Dozlarının Şeker Pancarının Verim ve Kalitesine Etkisi" adlı araştırmalara 2006 yılında devam edilmiştir.

* "Şeker Pancarının Verim ve Kalitesinde Azot-Potasyum İlişkisi" ve "Ticari Olarak Üretilen Zeolit/Klinoptilit Kökenli Bazı Toprak Düzenleyici Ürünlerin Şeker Pancarının Verim ve Kalitesine Etkisi" konulu araştırmalara 2006 yılında başlanmıştır.

* Şeker pancarı yetiştirilmesinde üretim seyri, maliyet ve iklim değişkenleri arasındaki ilişkilerin araştırılmasına devam edilmiştir.

* "Sistemik Etkili Tohum İnsektisitleri (Imidacloprid, Thiamethoxam) ile İlaçlanmasının Üzerinden İki veya Daha Fazla Yıl Geçmiş Tohumlarda, Toprak Altı Zararlı Kompleksi (Yaykuyruklular, Kırkayaklar, Tel kurtları) ve Pancar Pirelerine Karşı Tohum İlaçlarının Etkililiğinin Devam Edip Etmediğinin Araştırılması", konulu araştırmaya 2006 yılında başlanmıştır.

* "Değişik İnsektisitlerin Pancar Güvesi (Scrobipalpa Ocellatella Boyd.) Üzerine Etkililiklerinin Araştırılması", " Nematoda Dayanıklılık Geninin (hs 1 pro1 ) Agrobacterium tumefaciens Aracılığıyla Şeker Pancarına (Beta vulgaris L.) Aktarılması ","Hastalıklı ve Hastalıksız Alanlarda Rhizomania'ya Dayanıklı ve Normal Şeker Pancarı Çeşitlerinin Kalite Düzeyleri", "Şeker Pancarında Cercospora Yaprak Lekesi Hastalığının Entegre Savaşımı", "Alternatif Toprak İşleme Aletlerinin Şeker Pancarı Verim ve Kalitesine Etkisi" ve "Şeker Pancarında Ot Mücadelesinde Herbisit Miktarını Azaltma İmkanları" konulu araştırmalara 2006 yılında da devam edilmiştir.

* "Hububatta Yabancıot Kontrolünde Kullanılan Bazı Sulfonylurea Grubu Herbisitlerin Kalıntı Seviyeleri ile Müteakip Şeker Pancarına Etkileri", "Cercospora Hastalığına Karşı Kullanılan Eminent 125 ME İlacının Biyolojik Etkinliğinin Belirlenmesi" ve "Yağmurlama ve Damla Sulama Metotlarının Pancarın Verim ve Kalitesine Etkileri" konulu araştırmalara 2006 yılında başlanmıştır.

* Teknolojik Araştırmalar Müdürlüğüne bağlı şubelerce; "HPLC (Yüksek Performans Sıvı Kromatografisi) ile Şeker Türlerinin Tayini" ve "TŞFAŞ Şeker Fabrikalarının Melaslarının Reolojik Özelliklerinin Saptanması" konularında çalışmalara devam edilmektedir.

* "Enfeksiyonun Kontrolü İçin Kullanılan Formaldehitin Fabrikasyondaki Seyri" ve "Kristal Şekerde Patojenlerin Yaşam Sürelerinin Tespiti" konularında çalışmalar yürütülmektedir. DPT tarafından desteklenen, Süleyman Demirel Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile ortak yürütülmekte olan "Anaerobik Arıtma Sisteminde Etkin Olan Mikroorganizmaların Moleküler Bazda (FISH ve DGGE) Tanımlanması ve Sistem Performansının Değerlendirilmesi" konulu projenin çalışmaları devam etmektedir.

* "Ankara Şeker Fabrikası Kazan Besleme Suyu ve Kazan Suyunda St 35.8 ve 15 Mo3 Çeliğinin Korozyon Davranışlarının İncelenmesi" konulu çalışma devam etmektedir.

* "Melas Şekerinin Kromatografik Yöntemle Ayrılması", "Melastan Kimyasal Yöntemlerle Şeker Kazanımı" , "Son Şeker İstasyonunun İncelenmesi", "Kireç Tüketiminin Azaltılması; I. Karbonatlama Çamurunun Aktifleştirilerek Tekrar Kullanılması" ve "Organik Şeker Üretimi" konularında çalışmalara devam edilmektedir.

* Tekdüzen Şeker Analiz Metotları Uluslararası Komisyonu (ICUMSA) ile ortak yürütülen çalışmalar kapsamında "Beyaz Şeker", "Özel Şekerler", "Melas", "Pancar", "Pancar Şekeri Fabrikasyonu", "Oligosakaritler ve Polisakaritler", "Renk, Bulanıklık ve Reflektans Ölçümleri", "Kromatografik Teknikler", "Mikrobiyoloji", "İndirgen Şekerler" konularında çalışmalara devam edilmektedir.

* "EAP İsimli Biyoaktif Organik Sıvı Gübrenin Şeker Pancarının Verim ve Kalitesine Etkisi", "Şeker Pancarı Kist Nematodu Mücadelesinde Dayanıklı Tuzak Bitkilerin Kullanımı", "Önceki Ekim Dönemlerinde Sistemik Etkili Tohum İnsektisitleri (Imidacloprid, Thiamethoxam) İle İlaçlanmış Tohumlarda, Toprak Altı Zararlı Kompleksi (Yaykuyruklular, Kırkayaklar, Tel Kurtları) ve Pancar Pirelerine Karşı Tohum İlaçlarının Etkililiğinin İncelenmesi", "Cercospora Hastalığına Karşı Kullanılan Eminent 125 ME İlacının Biyolojik Etkinliğinin Belirlenmesi" konulu araştırma çalışmaları tamamlanmıştır.

* "Rafineride Enfeksiyon Kaynakları ve Enfeksiyonun Seyri", "Şeker Fabrikaları Buharlaştırıcı ve Isıtıcılarında Meydana Gelen Korozyonun Nedenleri ve Korozyon Kaybının Araştırılması", "Şeker Sanayinde Membran Filtre Kullanımı", "Kıyım Kalitesi ile Pancarın Kesilme Direnci Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", "Kireç Ocaklarında Gaz Analizlerinin Ocakların Gerçek Durumunu Yansıtmamasının Nedeni (Kireç Ocağı Isı Verimliliği ve Isı Kayıplarının Doğrudan Sıcaklık Ölçümleri ile Belirlenmesi)" ve "Ambarda Stoklanan Şekerin Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin İncelenmesi" konulu çalışmalar tamamlanmış ve raporları ilgili birimlere gönderilmiştir.İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ EDİNME LİNKLER İLETİŞİM
 

BAŞVURU FORMLARI

  1. Gerçek kişi
  2. Tüzel KişiTÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Mithatpaşa Caddesi No:14
06100 Yenişehir/ANKARA

Tel : (312) 458 55 00
Fax: (312) 458 58 00 - 01

Basın ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Müşavirlik
Tel : (312) 458 55 03
Taşra Teşkilatı

Copyright © 2017 Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.  Tüm Hakları Saklıdır..