ŞEKER ENSTİTÜSÜDEVAM EDEN PROJELER


* Turhal Şeker Fabrikası Pancar Ekim Alanlarında Yetiştirilen Şeker Pancarının Beslenme Sorunlarının Belirlenmesi
* Şeker Pancarının Verim ve Kalitesinde Azot-Potasyum İlişkisi
* Organik Şeker Pancarı ve Şeker Üretimi
* Değişik Bileşimlerdeki Azotlu Gübrelerin ve Farklı Dozlarının Şeker Pancarının Verim ve Kalitesine Etkisi
* Şeker ve Alkol Fabrikaları Atık ve Yan Ürünlerinin (melas, şlempe, yaş pancar posası, filtre çamuru) Geleneksel ve Organik Tarımda Kullanabilme İmkanlarının İncelenmesi
* Ticari Olarak Üretilen Zeolit/Klinoptilolit Kökenli Bazı Toprak Düzenleyici Ürünlerin Şeker Pancarının Verim ve Kalitesine Etkisi
* Hibrid Monogerm Şeker Panacarı Çeşidi Islahı (devamlı)
* Monogerm Erkek Kısır ve O-Tip Islah Hatlarının Geliştirilmesi ve Monogerm Hibrid Şeker Pancarı Çeşit Islahı (Devamlı)
* Multigerm Tozlayıcı Familya ve Hatlarının Islahı (Devamlı)
* Ekilecek Yüksek Verim ve Kaliteli Rhizomania ve Cercospora'ya Dayanıklı Monogerm Çeşitlerin Seçimi (Devamlı)
* Diploid Multigerm Şeker Pancarı Çeşidi İdame Islahı (Devamlı)
* Poliploid Şeker Pancarı Islahı (Devamlı)
* Nematoda Dayanıklılık Geninin (Hs1pro1) Agrobacterium Tumefaciens Aracılığıyla Şeker Pancarına (Beta Vulgaris L.) Aktarılması (ODTÜ-Şeker Enstitüsü Ortak Çalışması)
* Hastalıklı Ve Hastalıksız Alanlarda Rhizomania'ya Dayanıklı ve Normal Şeker Pancarı Çeşitlerinin Kalite Düzeyleri
* Şeker Pancarı Yetiştirilmesinde Üretim Seyri, Maliyet ve İklim Değişkenleri Arasındaki İlişkilerin Araştırılması (Devamlı)
* Değişik İnsektisitlerin Pancar Güvesi (Scrobipalpa Ocellatella Boyd.) Üzerine Etkililiklerinin Araştırılması
* Şeker Pancarında Yabancıot Mücadelesinde Herbisit Miktarını Azaltma İmkanları
* Şeker Pancarında Cercospora Yaprak Lekesi Hastalığının Entegre Savaşımı [TUBİTAK 1001 Projesi (No: 105 O 121)]
* Alternatif Toprak İşleme Yöntemlerinin Şeker Pancarı Çıkış, Verim ve Kalitesine Etkisi
* Yüksek Performans Sıvı Kromotografisi (HPLC) ile Şeker Türlerinin Tayini
* Anaerobik Arıtma Sisteminde Etkin Olan Mikroorganizmaların Moleküler Bazda (FISH ve DGGE) Tanımlanması ve Sistem Performansının Değerlendirilmesi [DPT Projesi (No: 2003K121020/9)]
* Enfeksiyonun Kontrolü İçin Kullanılan Formaldehitin Fabrikasyondaki Seyri
* Ankara Şeker Fabrikası Kazan Besleme Suyu ve Kazan Suyunda St 35.8 ve 15Mo3 Çeliğinin Korozyon Davranışlarının İncelenmesi
* Kireç Tüketiminin Azaltılması; I. Karbonatlama Çamuru'nun Aktifleştirilerek Tekrar Kullanılması
* İdeal Melas (Wiklund Sabitelerinin Saptanması)
* Melas Şekerinin Kromatografik Yöntemle Ayrılması
* Son Şeker İstasyonunun İncelenmesiİNSAN KAYNAKLARI BİLGİ EDİNME LİNKLER İLETİŞİM
 

BAŞVURU FORMLARI

  1. Gerçek kişi
  2. Tüzel KişiTÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Mithatpaşa Caddesi No:14
06100 Yenişehir/ANKARA

Tel : (312) 458 55 00
Fax: (312) 458 58 00 - 01

Basın ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Müşavirlik
Tel : (312) 458 55 03
Taşra Teşkilatı

Copyright © 2017 Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.  Tüm Hakları Saklıdır..