MALİ RASYOLAR ve GÖSTERGELER

 
Rasyo Yılını Seçiniz :

 2015 Yılı%
A- Kaynaklarla İlgili Oranlar  
1- Mali Yeterlilik (Finansman)  
Öz Kaynaklar
Toplam Kaynaklar
1.941.156.689,00
3.266.408.400,29
59,43
Öz Kaynaklar
Yabancı Kaynaklar
1.941.156.689,00
1.325.251.711,29
146,47
2- İç Kaynaklar (Otofinansman)  
Yedekler ve Özel Karşılıklar
Ödenmiş Sermaye
583.075.512,12
2.367.840.728,00
24,62
B- Varlıklarla İlgili Oranlar  
Maddi Duran Varlıklar (Net)
Aktif Toplam
592.924.012,81
3.266.408.400,29
18,15
C- Likidite  
Hazır Değerler(Para ve Kıymetli Evrak)
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
7.039.270,27
1.293.202.051,37
0,54
Dönen Varlıklar
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
2.521.924.466,42
1.293.202.051,37
195,01
D- Stok Dönüş Hızı  
Satışların Maliyeti
Ortalama Stoklar
3.299.603.445,41
2.319.309.522,11
142,27
 
İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ EDİNME LİNKLER İLETİŞİM


 

BİMER - BAŞVURU FORMLARI

  1. Gerçek kişi
  2. Tüzel KişiTÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Mithatpaşa Caddesi No:14
06100 Yenişehir/ANKARA

Tel : (312) 458 55 00
Fax: (312) 458 58 00 - 01

Basın ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Müşavirlik
Tel : (312) 458 55 03
Taşra Teşkilatı

Copyright © 2017 Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.  Tüm Hakları Saklıdır..