KURULUŞ MEVZUATI

       Ülkemizde KİT'lerin kuruluş fikri, 17 Şubat 1923 tarihinde toplanan İzmir İktisat Kongresi'nde "İktisadi Hakimiyetin Güçlendirilmesi" hedefi doğrultusunda doğmuştur. Kongre, kalkınma seferberliğinin hareket noktası olmuş, 5 Nisan 1925 tarihinde "Şeker Fabrikalarının Kurulması ve Bunlara Tanınan Ayrıcalıklara İlişkin Kanun" kabul edilmiştir.

      Ülkemizin ilk şeker fabrikaları olan Uşak ve Alpulu Şeker Fabrikalarının kuruluşu, 1926 yılında gerçekleştirilmiş, Şeker Sanayii ülkemiz iktisadi tarihinin ilkleri arasında yer almıştır. Büyük önder Atatürk'ün gösterdiği hedef doğrultusunda 1933 ve 1934 yıllarında Eskişehir ve Turhal Şeker Fabrikalarının da kurulmasıyla fabrika sayısı 4'e yükselmiş; ardından şeker fabrikalarının bir çatı altında toplanması, şeker politikasının tek elden yürütülmesi, fabrikalar arasında teknik yardımlaşma ve işbirliğinin sağlanması amacıyla mevcut fabrikaları bünyesinde toplayacak şekilde 18 Haziran 1935 tarih, 2850 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 6 Temmuz 1935 tarihinde Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. kurulmuştur.