İŞE ALMA PROSEDÜRLERİ


PERSONEL ALIMI

İŞÇİ ALIMI:
Teşekkülümüz halen özelleştirme kapsamında bulunduğundan, kanunen işe alınmaları gereken özürlü, eski hükümlü ve korunmaya muhtaç yetiştirme çocukları dışında daimi işçi kadrosu ile geçici iş pozisyonlarına açıktan atama yapılmamaktadır. Açıktan işçi ataması yapılması halinde ihtiyaçlar İş Kurumu kanalı ile karşılanacaktır.

MEMUR ALIMI :
Şirketimiz; Özelleştirme Yüksek Kurulunun 12.08.2008 tarih ve 2008/50 sayılı kararı ile Özelleştirme Programına alınmış olduğundan personel istihdamı yapılamamaktadır.