ETİK KOMİSYONU

      5176 sayılı kanuna dayanılarak hazırlanan ve 13.04.2010 tarihinde yürürlüğe giren Kamu Görevleri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Esasları Hakkında Yönetmenliğin 29. Maddesi gereğince kurulan kurumumuz Etik Komisyonu aşağıdaki şekilde teşekkül etmiştir.

Dr. Selim Yücel Genel Müdür Yardımcısı
Ali Kaşak Başmüfettiş
Ali Müderrisoğlu Şube Müdürü

ADRES : T.Şeker Fabrikaları A.Ş. Mithatpaşa Cad. No:14
                                                     Yenişehir / ANKARA
TEL : 0312-4585500 FAX: 0312-4585800