ELEKTROMEKANİK AYGITLAR FABRİKASI


     EMAF; öncelikle Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'nin genel olarak da ülkemizin giderek artan ölçü ve denetim aygıtlarına olan ihtiyacının ülkemiz özkaynaklarını kullanmak suretiyle karşılanmasını, mevcut sistem ve aygıtların geliştirilmesini, bakım ve onarımlarını sağlamak amacıyla kurulmuştur.
     EMAF'ın kuruluşu muhtelif safhalarda gerçekleştirilmiştir. Önce; Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Şeker Enstitüsü bünyesinde bulunan Elektromekanik Şubesi 14.01.1977 tarihinde Genel Müdürlüğe bağlı, Elektrik Makineleri Ölçü ve Kumanda Aletleri Atelyesi şekline dönüştürülmüştür. Bu atelye 10.11.1977 tarihinde yönetim kurulu kararıyla Elektromekanik Fabrikası adı altında fabrika şekliyle teşkilatlandırılmıştır. 14 ay sonra da 12.01.1979 tarihinde fabrikamız kısaca EMAF olarak belirtilen Elektromekanik Aygıtlar Fabrikası ismini almıştır.

EMAF'TA YAPILAN ÇALIŞMALAR

  • Laboratuvar ölçü ve test aygıtları üretimi,
  • Süreç denetim aygıtları üretimi,
  • Enerji dağıtım ve süreç denetim tabloları üretimi,
  • Elektrik makinelerinin bakım ve onarımı,
  • Elektromekanik aygıtlar üretimi,
  • Güç elektroniği ve endüstriyel denetim aygıtları üretimi,
  • Bilgisayar destekli süreç denetim sistemleri üretimi
  • Montaj ve devreye alma çalışmaları,
  • Eğitim çalışmaları.

Çalışmalarımız:

Planlama,
Projelendirme,
İmalat,
Montaj,
Devreye alma,
Satış sonrası hizmet

konularını kapsamaktadır.

     Ürünlerimiz; know-how, lisans ve patent karşılığı olmaksızın tamamen özgün olarak EMAF tarafından tasarlanıp üretilmektedir.

     Hedefimiz Türk Şeker Sanayiini otomasyon ve süreç denetim konusunda güçlendirerek önder ülkeler seviyesine çıkarmaktır.