EĞİTİM OLANAKLARI

 
  yılı       'ye ait eğitim imkanları.

  
2013 YILI MEMUR'A AİT EĞİTİM PROGRAMI

Eğitim Tarihi
Süresi
Kodu
Eğitim KonusuKatılacak PersonelEğ. Veren Kuruluş ve KişiEğitim Yeri ve Koordinatörü
25-27 Mart
3
13 G 001
İfade Alma ve Mülakatlarda Yüz Okuma ve Beden Dilinin RolüMüfettiş, Personel Dai.Bşk.lığı Şube Müdürü, Hukuk Müşavirliği İlgili PersonelDış Kuruluş
ANKARA
Selma GÜRLEK
1-3 Nisan
3
13 T 003
Şeker Üretiminde Enerji EkonomisiMak.Elk.ŞefiŞeker Enstitüsü+ Dış Kuruluş+Bakım Onarım ve Enerji Dai.Bşk
AFYON
Hasan KURT
1-3 Nisan
3
13 T 004
Uygulamalı Hidrolik, Pnömatik ve Elektropnömatik, ElektrohidrolikMakine Elektirik MühendisiEMAF
ANKARA
İsmail ÖZBEK
1-3 Nisan
3
13 P 02-1
28398 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "İşveren Uygulama Tebliği "Hakkındaki 5510 Sayılı Kanunun 4.Madde (a) ve (c) Bendi Personel Uzmanı ve Personel Şefi, Per.ve Sos.İşl.Dai.Bşk.lığı Şube MüdürüDış Kuruluş
EREĞLİ
Müjgan DİKİCİ
8-10 Nisan
3
13 G 002
Topluluk Önünde Konuşma,HitabetHer Dai.Bşk.dan 1 Şub.Md.,Şeker Ens. den,Tek.Araştırma Md. Tar. Araştırma Md., 4 Kısım Md., Ankara Şek.Fab. 2, Ankara Mak.Fab. 2, EMAF 2, Tohum Fab. 1, Fab.Md.Yrd.Dış Kuruluş
ANKARA
Selma GÜRLEK
9-11 Nisan
3
13 T 006
Pompa, Vantilatör -Aspilatör,Dişli Kutusu İşletmeciliği ve HesaplarıMakine Elektirik MühendisiEskişehir Makine Fabrikası
ESKİŞEHİR
ismail ÖZBEK
15-17 Nisan
3
13 G 006
İletişim,İnsan İlişkileri ve Çatışma YönetimiKal.ve İşl.Kont.Müd.Yrd, Kal.İşl.ve Kont.ŞefiDış Kuruluş
EREĞLİ
Müjgan DİKİCİ
6-8 Mayıs
3
13 T 002
Bilgisayar Destekli Üretim Sistemlerinin Yönetimi, Planlanması ve İşletimiMüd.Yrd.(Tek.), İlgili Şeker Enstitüsü PensoneliEMAF
EREĞLİ
Özer PEKKAN
6-8 Mayıs
3
13 T 009
Kalite ve İşletme Kontrolü İle İlgili Analizler - ToplantıLab. Md.Ydr. Yoksa Lab. Şefi, Şef Yoksa Müh. Kal ve İşl.Kontrol Müh.Her Fab. 1 KişiŞeker Enstitüsü, Şeker Üretim Dai. Bşk.
ANKARA
Selma GÜRLEK
6-8 Mayıs
3
13 M 003
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu Mevzuatı,Satınalma Yönetimi ve İşlemleriTicaret ŞefiDış Kuruluş
ILGIN
Nail DEMİR
6- 8 Mayıs
3
13 G 007
Kamu Kurumları Güvenliği EsaslarıKor.Güv.Amiri veya Amir Yrd.veya Grup Şefi (2011 yılında bu eğitime katılmamış olanlar)Dış Kuruluş
AFYON
Aykut ÖZDOĞAN
7-8 Mayıs
3
13 T 001
Seyyar Pancar Boş. Mak. Çalışma Prensipleri İşletilmesinde Karşılaşılan Güçlükler ile İlgili Tartışmalı Toplantı, İş Sağlığı ve İş GüvenliğiMüd.Yrd.(Tar), (Müd.Yrd,(Tar) Bulunmayan Fabrikaların Merkez Zir.Böl.Şefleri)Şeker Ens.Eskişehir Mak. Fab. Şeker Üretim Dai. Bşk.
ESKİŞEHİR
İsmail ÖZBEK
20-22 Mayıs
3
13 T 008
Uygulamalı Çevre Görevlisi Eğitimi Çevre Mühendisi, Şeker Enstitüsü Biyoteknoloji Md. Yrd. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
ANKARA
Özer PEKKAN
13-14 Mayıs
2
13 M 004
Şekerin Stoklanma Özellikleri,İstiflenmesiŞeker Ambar ŞefiŞeker Enstitüsü
ILGIN
İsmail ÖZBEK
13-15 Mayıs
3
13 M002
Türk Ticaret Kanunu Müd.Yrd.(Muh)Dış Kuruluş
BOR
Müjgan DİKİCİ
27-29 Mayıs
3
13 M 002-1
Türk Ticaret Kanunu Muh. ve Tic. İşler UzmanıDış Kuruluş
BOR
Müjgan DİKİCİ
3-5 Haziran
3
13 M 005
Malzeme Tesellümü,Kayıtların Tutulması ve İntikaliMalzeme Ambar ŞefiMali İşler ve Muhasebe Dai. Bşk Bilgi İşlem Dai. Bşk
BOR
Özer PEKKAN
3-5 Haziran
3
13 P 002
28398 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "İşveren Uygulama Tebliği "Hakkındaki 5510 Sayılı Kanunun 4.Madde (a) ve (c) Bendi Müd.Yrd.(Per), Per.ve Sos.İşl.Dai.Bşk.lığı Şube MüdürüDış Kuruluş
EREĞLİ
Müjgan DİKİCİ
10-12 Haziran
3
13 G 004
Problem Çözme ve Karar VermeZir.Bölge Şefliği Mühendisleri, APK Dai.Bşk.lığı.,Baş Müh.Dış Kuruluş
AFYON
Turgay MÜHÜR- DAROĞLU
12-14 Haziran
3
13 P 001
İş Hukuku ve Taşeron Sözleşmesi ile İlgili 4857 Sayılı Yasa Uygulamasında Yaşanan Sorunlar Fab.Müd.Yrd.(Per), Per. ve Sos.İşl.Dai..Bşk.lığı Şube Müdürü, Satınalma Dai.Bşk.lığı Şube Müdürü, Hukuk Müşavirliği İlgili PersonelDış Kuruluş
ERDEK
Halil TEKELİ
12-14 Haziran
3
13 M 001
Pazarlama Stratejileri ve Karşılaşılan Sorunlar Fab.Müd.Yrd.(İdari), Paz ve Sat.Dai.Bşk.lığı Şube Müdürü Satınalma Dai.Bşk.lığı Şube Müdürü, Mali İşl.ve Muh.Dai.Bşk.lığı Şube Müdürü, Hukuk Müşavirliği İlgili PersonelDış Kuruluş
ERDEK
Sedat YAĞCI
17-19 Haziran
3
13 G 003
İşgücünün Geliştirilmesi,Denetimi ve DeğerlendirilmesiFab.Müd.Yrd. (Tarım), Tar.Ürt.Dai.Bşk.lığı Grup Müdürleri Tar.Pro.ve Tesisler Dai.Bşk.lığı Şube MüdürleriDış Kuruluş
ERDEK
Muharrem YILMAZ
17-19 Haziran
3
13 G 005
YöneticilikFab.Müd.Yrd.(Tek.), Pro.ve Yeni Tes.Dai.Bşk.lığı Şube Müdürleri, APK Dai.Bşk.lığı MüdürDış Kuruluş
ERDEK
Muhittin KEMERCİ


13 S 001
İş Sağlığı, İş Güvenliği Kurulu Üye ve Yedek Üyelerine İş Salığı, İş Güvenliğiİş Sağlığı, İş Güvenliği Kurulu Üye ve Yedek Üyelerine Doktor, İş Güvenliği Uzmanı veya Sekreteri

Nail DEMİR


13 S 002
İlk YardımcıMuhtelif PersonelFabrika İlk Yardım Merkezleri

Nail DEMİR


13 S 003
İlk Yardım Eğiticileri Eğitimiİlk Yardım Eğiticileri (Doktor, Hemşire, Sağlık Memuru)Kızılılay, Diğer Yetkili Kuruluşlar

Nail DEMİR

İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ EDİNME LİNKLER İLETİŞİM
 

BAŞVURU FORMLARI

  1. Gerçek kişi
  2. Tüzel KişiTÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Mithatpaşa Caddesi No:14
06100 Yenişehir/ANKARA

Tel : (312) 458 55 00
Fax: (312) 458 58 00 - 01

Basın ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Müşavirlik
Tel : (312) 458 55 03
Taşra Teşkilatı

Copyright © 2017 Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.  Tüm Hakları Saklıdır..