ALKOL FABRİKALARI


        Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi'ne bağlı 4 alkol fabrikası vardır. Bunlar Eskişehir, Turhal, Malatya ve Erzurum Alkol Fabrikalarıdır.
       Alpullu Şeker Fabrikasında çıkan melası değerlendirmek amacıyla bir ispirto fabrikası kurulmaya karar verilir ve fabrika 28 Aralık 1928 de işletmeye açılır. Böylece Şirketimize ait ilk alkol fabrikası Alpullu'da kurulur. Daha sonra Uşak'ta da bir ispirto fabrikası kurulur. 1938 yılıda ise Alpullu ve Uşakta bulunan ispirto fabrikaları sökülerek Eskişehir'e taşınır ve burada bugüne değin başarıyla çalışan bir ispirto fabrikası kuruldu.